Branża farmaceutyczna

Badanie nowego produktu na wąskiej grupie
CEL BADANIA
Ocena opakowania i badanie cenowe przygotowanie do wprowadzenia na rynek nowego produktu
GRUPA CELOWA
5% populacji – użytkownicy segmentu środków do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych
LICZBA WYWIADÓW
542 efektywnych wywiadów
CZAS
3 tygodnie w tym tydzień na fieldwork
EFEKT
Wyniki wykorzystane do ustalenia polityki cenowej

Oszacowanie optymalnej ceny produktu

metoda Pomiaru Wrażliwości Cenowej (PSM)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI