Service

Koordynacja procesu zbierania danych

Obsługa samej realizacji badań na kwestionariuszu przygotowanym przez Klienta. W ramach tej usługi możemy przygotować elektroniczną wersję kwestionariusza w oparciu o przesłany dokument Word.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI