Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Accorp Sp. z o.o.

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Accorp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Accorp Sp. z o.o.. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
  • lub przez e-mail: [email protected]

II. Inspektor ochrony danych

 1. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Accorp Sp. z o.o.. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
  • lub przez e-mail: [email protected]

III. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne, oraz okresy przechowywania danych

 1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych oraz przez wskazany poniżej czas:
  1. w celu udzielania odpowiedzi na kierowaną korespondencję, wyjaśnienia zgłoszonego problemu, udokumentowania udzielenia odpowiedzi - co stanowi prawnie uzasadnione interesy Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO) – dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane dane osobowe (tj. okres załatwienia sprawy oraz jej udokumentowania).
  2. w celu wysyłania komunikacji marketingowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody Uczestnika) – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody;
  3. w celu badania satysfakcji ze świadczonych usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na podnoszeniu jakości świadczonych usług) – dane będą przechowywane przez okres 15 miesięcy od zakończenia współpracy.

IV. Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji i profilowanie

 1. Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym w oparciu o profilowanie. Natomiast podane nam przez Ciebie dane w procesie rekrutacyjnym, informacje podane w konkretnych badaniach oraz dane o Twojej aktywności w Internecie będziemy wykorzystywać do decydowania o wysyłanych do Ciebie zaproszeniach do badań, weryfikacji poprawności wypełniania ankiet oraz do tworzenia modeli statystycznych. Dzięki temu zwiększamy jakość tworzonych wspólnie projektów. Podanie w badaniu płci spowoduje dostosowanie treści pytań do podanej płci.

V. Odbiorcy danych

 1. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym zaufanym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, systemów do mailingów oraz podwykonawcom naszych usług, podmiotom świadczącym usługi w zakresie pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

VI. Dobrowolność podania danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do obsługi Państwa zapytania, wniosku lub żądania. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi, wyjaśnienia sprawy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji marketingowych jest dobrowolne.

VII. Przekazywanie danych poza EOG

 1. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacjom międzynarodowym.

VIII. Twoje prawa

 1. Na zasadach określonych w RODO masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo uzyskania ich kopii,
  2. prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
  7. prawo do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie oparto na zgodzie; masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. W przypadku chęci skorzystania z Twoich praw określonych w pkt ppkt 1 lit. a-g, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu [email protected].

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych: Accorp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10
Cele przetwarzania: odpowiedź na zapytanie, marketing własny Accorp Sp. z o.o.
Podstawy prawne przetwarzania: twoja zgoda, prawnie uzasadniony interes
Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu spółek z Grupy ZPR MEDIA
Prawa związane z przetwarzaniem danych:
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 2. prawo dostępu do danych
 3. inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: kliknij

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych spółki Accorp (właściciel Instytutu Badań Pollster) oraz kontakt telefoniczny
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych firm z Grupy ZPR Media