CAWI


Czym jest CAWI?

CAWI to skrót od nazwy Computer Assisted Web Interview, co oznacza wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www. Innymi słowy jest to metoda zbierania danych i informacji, w której respondent wypełnia ankiety w formie elektronicznej.

CAWI stało się najpopularniejsze

Obecnie rynek badań CAWI rozwija się bardzo dynamicznie. W 2015 roku udział osób badanych metodą CAWI stanowił 36% wszystkich badań1 i był to największy kawałek tortu badawczego (przy wzroście w stosunku do poprzednich lat).

Zasięg CAWI

Aż 23,5 miliona Polaków korzysta obecnie z Internetu!2 Co oznacza że już blisko 70% polskiej populacji jest obecnych w cyfrowym świecie.

Jak wynika z badań3 wciąż więcej osób korzysta z Internetu w komputerach (ponad 22 mln internautów), ale rynek mobile (smartphony i tablety) wzrasta (ponad 17,5 mln).

Metodą CAWI łatwiej jest dotrzeć do osób z grup, które częściej korzystają z Internetu - to oczywiste. Zatem tą metodą łatwo jest realizować badania na osobach w wieku 15-64. Penetracja wśród osób w wieku 65+ jest zdecydowanie niższa.

Zdecydowana większość Internautów to hard-userzy - blisko 85% z nich korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie.

CAWI? Jak to działa?

Przy zbieraniu danych metodą CAWI dane pobierane są z serwera i przekazywane w dowolne miejsce, w którym obecnie przebywa respondent - pod warunkiem, że jest podłączony do Internetu. Dane zapisane w przeglądarce przesyłane są z powrotem na serwer, gdzie są zapisywane.

Stosowane przez Instytut Badań Pollster autorskie oprogramowanie zapewnia zachowanie właściwej kolejności zadawanych pytań, weryfikuje też na bieżąco poprawność logiczną wprowadzanych przez respondenta danych, przekazując mu informację zwrotną - nasi respondenci mogą czuć się w pełni zaopiekowani :)

Zalety badań CAWI w Instytucie Badań Pollster:

 • własny panel badawczy Reaktor Opinii,
 • wysoki response rate (ok.20-25%)4 ,
 • możliwość umieszczania ankiet na stronach Internetowych (w tym na stronie Klienta lub RTS),
 • duża anonimowość, co pozwala zbierać odpowiedzi także na pytania wrażliwe - brak wpływu ankietera,
 • dogodny termin wypełnienia ankiety - możliwość przerwania i powrotu w dogodnym momencie,
 • możliwość wypełnienia ankiety na mobilu (telefon i tablet),
 • do badań można dołączać multimedia (filmy, zdjęcia, pliki audio),
 • możliwość podglądu na bieżąco realizacji badania i modyfikacji w trakcie,
 • krótki czas zbierania danych dzięki dużej liczbie panelistów (wyniki nawet w 1-2 dni),
 • dzięki linkowi ankieta dostępna na całym świecie,
 • niski koszt realizacji badania,
 • możliwość precyzyjnego targetowania badania do wąskich grup docelowych (użytkownicy konkretnych marek, osoby na wysokich stanowiskach),
 • zautomatyzowany mailing zaproszeń do badania,
 • możliwość wstawienia pytań filtrujących,
 • szybki dostęp do danych oraz możliwość szybkiej analizy dzięki danym w formie elektronicznej,
 • możliwość dotarcia do osób, które nie wpuściłyby do domu obcej osoby (jak w przypadku PAPI),
 • możliwość dotarcia do osób, które nie mają telefonów stacjonarnych lub nie mają czasu rozmawiać przez telefon komórkowy (jak w przypadku CATI).

CAWI polecamy do…

CAWI to metoda odpowiednia do wielu rodzajów badań internetowych. Instytut Badań Pollster oferuje badania on-line na platformie dedykowanej wsparciu projektów badawczych w zakresie:

 • badania satysfakcji klientów,
 • badania opinii publicznej,
 • badania marki,
 • badania produktu,
 • badania rynku,
 • omnibusa on-line,
 • badań marketingowych,
 • analizy efektywności

oraz inne badania, indywidualnie uzgodnione z Klientem.

Instytut Badań Pollster oferuje wyżej wymienione badania jako panel CAWI lub CAWI RTS. Podczas badań na własnym panelu badawczym Reaktor Opinii panelistom wysyłane są zaproszenia do badania bezpośrednio na adres mailowy.

Badania CAWI RTS to badania przeprowadzane bezpośrednio na witrynach internetowych - respondentom-użytkownikom danej strony www wyskakuje okienko (pop-up) z ankietą do wypełnienia.1respondenci wg typu kontaktu, Rynek badań w roku 2015, Ankieta wypełniona przez firmy badawcze n=51, PTBRiO, marzec 2016

2w wieku 15+, NetTrack, maj 2016 r.

3NetTrack, maj 2016 r.

4w przypadku panelu Reaktor Opinii

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych: Accorp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10
Cele przetwarzania: odpowiedź na zapytanie, marketing własny Accorp Sp. z o.o.
Podstawy prawne przetwarzania: twoja zgoda, prawnie uzasadniony interes
Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu spółek z Grupy ZPR MEDIA
Prawa związane z przetwarzaniem danych:
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 2. prawo dostępu do danych
 3. inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: kliknij

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych spółki Accorp (właściciel Instytutu Badań Pollster) oraz kontakt telefoniczny
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych firm z Grupy ZPR Media