Branża farmaceutyczna

Badanie nowego produktu na wąskiej grupie
CEL BADANIA
Ocena opakowania i badanie cenowe przygotowanie do wprowadzenia na rynek nowego produktu
GRUPA CELOWA
5% populacji – użytkownicy segmentu środków do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych
LICZBA WYWIADÓW
542 efektywnych wywiadów
CZAS
3 tygodnie w tym tydzień na fieldwork
EFEKT
Wyniki wykorzystane do ustalenia polityki cenowej

Oszacowanie optymalnej ceny produktu

metoda Pomiaru Wrażliwości Cenowej (PSM)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych: Accorp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10
Cele przetwarzania: odpowiedź na zapytanie, marketing własny Accorp Sp. z o.o.
Podstawy prawne przetwarzania: twoja zgoda, prawnie uzasadniony interes
Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu spółek z Grupy ZPR MEDIA
Prawa związane z przetwarzaniem danych:
  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
  2. prawo dostępu do danych
  3. inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: kliknij

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych spółki Accorp (właściciel Instytutu Badań Pollster) oraz kontakt telefoniczny
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych firm z Grupy ZPR Media